Members Area

Our News

08/05/2020 - Δελτίο Τύπου ACTA: Ο περί Λήψης Έκτακτων Μέτρων στον Τομέα του Τουρισμού Νόμος του 2020

Αναφορικά με τη συζήτηση για το Νομοσχέδιο του Περί Λήψης Έκτακτων Μέτρων στον Τομέα του Τουρισμού Νόμο του 2020 και τις σχετικές καταγγελίες του Συνδέσμου Καταναλωτών αλλά και των υπαινιγμών κατά του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTA), ως Σύνδεσμος οφείλουμε να ενημερώσουμε τόσο τον κόσμο και τους πελάτες μας τα ακόλουθα:

1. Ο Νόμος Περί Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμος του 2017 ο Νόμος ο οποίος καθορίζει τις Εγγυήσεις για τα Ταξιδιωτικά Πακέτα, ρητά καθορίζει ότι ΄τέτοιες εγγυητικές καταβάλλονται από τους Ταξιδιωτικούς Πράκτορες για να καλύψουν τις περιπτώσεις όπου ο Ταξιδιωτικός Πράκτορας καθίσταται αφερέγγυος.

2. Συγκεκριμένα το Άρθρο 16 το πιο πάνω αναφερόμενου Νόμου παραθέτει τα ακόλουθα:

Διοργανωτής που είναι εγκατεστημένος στο έδαφος της Δημοκρατίας: (α) Παρέχει εγγύηση για την επιστροφή του συνόλου των ποσών που έχουν καταβληθεί από ή για λογαριασμό των ταξιδιωτών, στο βαθμό που οι σχετικές υπηρεσίες δεν εκτελούνται λόγω αφερεγγυότητας του διοργανωτή, και (β) εφόσον η μεταφορά επιβατών περιλαμβάνεται στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, παρέχει επίσης εξασφάλιση για τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών.

Νοείται ότι, σε περίπτωση που αυτό είναι δυνατό προσφέρεται η δυνατότητα συνέχισης του πακέτου.

Νοείται περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς των διατάξεων του παρόντος Νόμου, αφερέγγυος θεωρείται ο διοργανωτής ο οποίος, για οποιοδήποτε λόγο, αδυνατεί να εκτελέσει το σύνολο ή μέρος των ταξιδιωτικών υπηρεσιών τις οποίες δεσμεύτηκε να εκτελέσει συνάπτοντας σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού με ταξιδιώτη. Ο Νόμος ακολούθως επισημαίνει ότι η προστασία κατά της αφερεγγυότητας είναι διαθέσιμη αμέσως στις περιπτώσεις που, συνεπεία των προβλημάτων ρευστότητας του διοργανωτή, οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες:

(α) Δεν εκτελούνται ή

(β) δεν θα εκτελεστούν ή

(γ) θα εκτελεστούν μερικώς ή

(δ) σε περιπτώσεις που οι πάροχοι υπηρεσιών απαιτούν από τους ταξιδιώτες να πληρώσουν για τις υπηρεσίες αυτές.

3. Κατά τη διάρκεια τον εκτάκτων μέτρων Πρόληψης και Αντιμετώπισης της διασποράς της Πανδημίας που τόσο απρόσμενα ξέσπασε σε όλο το κόσμο, οι διοργανωτές ταξιδίων επλήγησαν ανεπανόρθωτα αφού λόγω της έκτακτης ανάγκης αεροδρόμια και λιμάνια έκλεισαν ως αποτέλεσμα το κλείσιμο των συνόρων των χωρών. Αυτό είχε ως επακόλουθο βέβαια την ακύρωση όλων των ταξιδιωτικών πακέτων που είχαν προ-κρατηθεί ή/και πληρωθεί.

4. Πέραν από αυτό, σύμφωνα με τα Διατάγματα του Υπουργείου Υγείας τα Ταξιδιωτικά Γραφεία ήταν υποχρεωμένα να αναστείλουν τις επιχειρήσεις τους.

5. Σε καμία περίπτωση όμως αυτό δεν καθιστά τους διοργανωτές αφερέγγυους σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου του 2017, αφού κάτι τέτοιο θα οδηγούσε το σύνολο των διοργανωτών σε πτώχευση και στην ολοκληρωτική καταστροφή και εξαφάνιση του επαγγέλματος με τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις. Αυτή τη στιγμή και υπό τις περιστάσεις οι Διοργανωτές δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας από δική τους υπαιτιότητα, αλλά από την έκτακτη κατάσταση που κηρύχθηκαν οι χώρες ανά το παγκόσμιο λόγω της Πανδημίας. Οι διοργανωτές έχουν ήδη προ-κρατήσει αεροπορικά, ξενοδοχεία και συναφής ταξιδιωτικού διακανονισμούς, πληρωμές οι οποίες δεν θα επιστραφούν στους Διοργανωτές. Αντ’ αυτού προσφέρονται από όλες τις σχετικές υπηρεσίες, Ξενοδοχεία, Αεροπορικές Εταιρείες κλπ., σχετικές πιστωτικές σημειώσεις (voucher).

6. Αυτό εξαναγκάζει βεβαίως και τη Κυπριακή Κυβέρνηση αλλά και τους Ταξιδιωτικούς Πράκτορες να προχωρήσουν σε περαιτέρω μέτρα ώστε και οι διοργανωτές να επιστρέψουν μέρος που πληρώθηκε για τα Ταξιδιωτικά Πακέτα αλλά και το σύνολο των Ταξιδιωτικών Πακέτων σε μορφή πιστωτικών σημειώσεων και γι’ αυτό και έχει δημιουργηθεί το σχετικό Νομοσχέδιο το οποίο εκκρεμεί να ψηφιστεί από την Βουλή με σχετικές πρόνοιες όπως τέτοιες πιστωτικές σημειώσεις εγγυηθούν από τη Κυβέρνηση.

7. Ο Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTA) αρνείται κατηγορηματικά τις αναφορές του Πρόεδρου του Συνδέσμου Καταναλωτών Κύπρου, ότι τα ‘ταμεία των διοργανωτών είναι γεμάτα’. Οι πληρωμές που έγιναν από ταξιδιώτες για την κράτηση και πληρωμή των πακέτων τους έχουν καταμεριστεί στα σχετικά ξενοδοχεία για την προ-κράτηση δωματίων, στις αεροπορικές αερογραμμές για την προ-κράτηση θέσεων κ.ο.κ.

Σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο, κανένα Ταξιδιωτικό Γραφείο, Διοργανωτής ή Πράκτορας δεν κατακρατεί τα χρήματα αυτά εις βάρος των καταναλωτών. Τόσο ο Σύνδεσμος ACTA όσο και τα μέλη του είναι γνώστες των προνοιών των σχετικών Νομοθεσιών και σε καμία περίπτωση δεν θα υπερέβαιναν τέτοιες πρόνοιες.

8. Αναφορικά με τις καταγγελίες που αναφέρθηκαν από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Προστασίας Καταναλωτών, εναντίoν Ταξιδιωτικών Πρακτόρων και/ή του ACTA οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι τέτοιές καταγγελίες δεν έχουν γίνει ποτέ ή τουλάχιστον δεν έχουν γνωστοποιηθεί ούτε στον ACTA ούτε σε κάποιο από τα μέλη του. Να σημειωθεί ότι το Αρμόδιο Σώμα για την διερεύνηση τέτοιων καταγγελιών είναι το ίδιο Τμήμα Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Εμπορίου στο οποίο βεβαίως υπάγεται και ο Σύνδεσμος Προστασίας Καταναλωτών.

Αγαπητοί κύριοι,

Οι μέρες που βιώνουμε όλοι είναι πρωτόγνωρες και καλούμαστε όλοι να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις που δεν είχαν και δεν θα μπορούσαν ποτέ να προβλεφθούν. Η εκτόξευσή καταγγελιών, ασαφειών και υπαινιγμών είναι κατά της προσπάθειας για αντιμετώπισης μιας τέτοιας τρομερά δύσκολης και κρίσιμης κατάστασης. Αντιθέτως, δημιουργεί την εντύπωση δυσφήμισης κατά του ACTA αλλά και των μελών του.

Καλούμε τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Καταναλωτών Κύπρου, να ανακαλέσει με τον ίδιο δημόσιο τρόπο που τις εξαπέλυσε, τις σχετικές του δυσφημιστικές και μειωτικές δηλώσεις εναντίον του ACTA και των μελών του διασύροντάς τους κατάφορα.

Το θέμα πρέπει να τύχει σοβαρής και σωστής αντιμετώπισης προς όφελος όλων.

Επιφυλάσσοντας τα δικαιώματα τόσο του Συνδέσμου όσο και των μελών του.